เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกษตรสว่าง วรกิจ จำกัด

Kasetsawang worakit Co.,Ltd.


ผู้ผลิตวัตถุดิบและปุ๋ยทุกชนิด

เกษตรสว่าง วรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยและผสมสูตรปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยหลายชนิด มาเป็นระยะเวลา 26 ปี

Tปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมีที่ผลิต ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการกำหนดเพื่อคืนกำไรให้แก่เกษตรกรไทย และช่วยฟื้นฟูปฐพีไทย ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาททสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ประวัติย่อ เริ่มก่อตั้ง หจก.เกษตรสว่าง วรกิจ
พ.ศ.2538 สร้างโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบ ส่งขายโรงงานผลิตปุ๋ยทั่วประเทศไทย
พ.ศ.2551 เข้าถือหุ้นจัดตั้ง หจก. สยามอินทรีย์กรีน เคมีร่า สร้างโรงงานผลิตปุ๋ย
พ.ศ.2552 สร้างโรงงานผสมปุ๋ย ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
พ.ศ.2560 สร้างโรงงานผลิตปุ๋ยและสารอินทรีย์ ชนิดน้ำ

โรงงานผลิตวัตถุดิบ

เราเตรียมวัตถุดิบบนพื้นที่ 200 ไร่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ 800-1,000ตัน/วัน โดยวัตถุดิบทุกตัวที่นำมาผลิตปุ๋ยทุกชนิดเราได้ผ่านการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาตรฐานทางกรมวิชาการ

อ่านเพิ่ม 
โรงงานผลิตเม็ดปุ๋ย

เราใช้เครื่องจักร ผลิตปุ๋ยและวัตถุดิบแบบปั้นเม็ด (Compound) โดยมีกำลังการผลิต การปั้นเม็ดสูงสุด ได้ 1,000 ตัน/วัน

อ่านเพิ่ม 
โรงงานผสมปุ๋ย

เราสต๊อกวัตถุดิบชนิดเม็ด เพื่อใช้สำหรับการผสมปุ๋ยสูตรแบบคลุกเคล้า (Bulk Blending) โดยเครื่องจักร ผสมปุ๋ยครั้งละ 1 กระสอบ 25-50 กิโลกรัม เป็นการผสมสูตรปุ๋ยที่มีมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม 
โรงงานผลิตปุ๋ยน้ำ

เครื่องจักรที่ใช้ผลิตและผสมสูตรปุ๋ยน้ำ ทำจาก Stainless Tank สามารถผลิตปุ๋ยน้ำได้ 10,000 ลิตร ต่อวัน ด้วยมาตรฐานการผลิตและควบคุมด้วยนักวิชาการณ์ทุกขั้นตอน

อ่านเพิ่ม 


09 มกราคม 2564

ผู้ชม 560 ครั้ง