ทุเรียนดอกร่วง

 
การที่ทุเรียนติดดอกแล้วดอกร่วง เกิดจากหลายปัจจัย
-การขาดสารอาหาร
-เชื้อรา
-การใช้สารเคมีมากเกินไป
-ดินไม่ดี
-สภาพอากาศผิดปกติ
-ฝนทิ้งแล้วอาการเปลี่ยน
-ต้นหยุดการสร้างอาหาร
-อาหารส่งไปเลี้ยงดอกไม่พอ

ทางแก้คือ
เราต้องแก้ที่ดินให้มีระบบนิเวศที่ดี ทำให้ต้นทุเรียนมีภูมิและแข็งแรง โดยควรบำรุงด้วยสารอินทรีย์ให้มากขึ้นหรือมากกว่าเดิม

แนวทางการแก้ไขโดย
การตัดแต่งช่อดอกปลายกิ่ง ให้เป็นรุ่นเดียวกัน
แนะนำให้เอารุ่นแรกไว้ พูดง่ายๆก็คือเราต้องเลือกนะครับ
ถ้าเราดูแลมีไม่ดีพอ ถึงจุดนี้ก็ต้องเพิ่มการดูแลครับ ถ้าปล่อยไปแบบธรรมชาติต้นแม่ ก็อาจจะสลัดลูกทิ้งทั้งหมดครับ

ช่วงผลไม้ออกดก ควรเว้นการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำหรือสารอาหารทางใบ เพราะจะทำให้ดอกร่วงได้
ผิดถูกช่วยกันแชร์ประสบการณ์และช่วยกันแก้ไข เพื่อเพิ่มแนวทางให้เกษตรกรรุ่นต่อๆไปกันนะครับ
ขอบคุณครับ GK

04 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 17 ครั้ง